Banner
Hero

About Us

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษา

“กลยุทธ์ด้านดิจิทัล สำหรับภาครัฐแบบครบวงจร”

เรานำเสนอโซลูชั่นผ่านการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางดิจิทัลและเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพื่อรับกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

For Investor

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 25 ปี

เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และช่วยส่งมอบการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สำหรับลูกค้าของเรา โดยมุ่งเน้นไปที่ การปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์ม ความสามารถที่จำเป็นต่อความคล่องตัว
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้กับลูกค้า

For Startup

สำหรับผู้ที่มีไอเดีย มีแนวคิด ที่อยากจะสร้างธุรกิจของตนเอง

แต่อาจขาดความพร้อมด้านเงินทุน และประสบการณ์ สามารถนำเสนอแนวคิด เพื่อร่วมกันพัฒนาความฝันร่วมกับเรา

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ความสำเร็จของลูกค้าของเรา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากกว่า 400 หน่วยงาน

รวมผลงานต่าง ๆ มากกว่า 500 โครงการ

MORE THAN

300

CLIENTS

MORE THAN

500

PROJECTS

MORE THAN

25

YEARS

เรามุ่งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์งานที่มี คุณภาพเหนือความคาดหมาย

ตรงตามกำหนด และ บรรลุผลการปฏิบัติงาน ให้กับลูกค้า

“มาตรฐาน มืออาชีพ”

บริษัทของเราประกอบด้วยผู้ที่ชอบการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าทีมของเราจะอยู่ที่ใด เพื่อให้เราสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
เราพัฒนาทักษะด้านกำลังคนขับเคลื่อนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และใช้วิธีการทำงานแบบใหม่ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน
คือการทำงานด้วย “มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ” หรือ Professional Standard จึงทำให้เราสามารถ
ส่งมอบงานได้ตามคำมั่นสัญญา ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่เหนือความคาดหมาย

OUR AWARDS

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ
“งานคุณภาพเหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า ทำให้หลายปีที่ผ่านมา เราได้รับทั้งคำชื่นชมและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนา และส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า

WHY US

 • มากกว่าการ “รับจ้าง” คือเรา “ทำงาน” เราช่วยลูกค้าคิด วางแผน วิเคราะห์
  เสมือนงานและเงินนั้นเป็นของทีมงานเราเอง
 • เราไม่ได้แค่ทำตามที่ลูกค้าต้องการหรือสั่งให้ทำ แต่เราให้ทั้งความรู้ คำปรึกษา แนะนำ เพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • “Professional Standard” คือมาตรฐานในการทำงานร่วมกันของทีมงาน เราและลูกค้าทุกราย
 • เราทำงานด้วยการรับประกัน KPI, ROI ที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า
 • เรามีเครื่องมือและระบบโปรแกรม สำหรับใช้ในการบริการจัดการระบบการทำงาน เพื่อคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 • เราใส่ใจในการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานของเราอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังความเป็น มืออาชีพในการทำงาน
 • เรามีประสบการณ์ในการทำงาน Digital Business มานานกว่า 25 ปี การันตีด้วยผลงานและลูกค้ากว่า 500 โครงการ
 • ทีมงานแบบจัดเต็ม ทุก Flow การทำงานตั้งแต่ต้นจนส่งมอบงาน
เป้าหมายของเราคือการออกแบบและสร้างระบบที่ใช้ร่วมกันได้ ให้กับองค์กรเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถและก้าวข้ามไปสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

เพื่อที่จะขยายขีดความสามารถนี้ เรากำลังมองหานักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีเป้าหมายและทิศทางของธุรกิจไปในทางเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน และบรรลุผลลัพธ์สิ่งที่เป็นไปสู่สิ่งที่สามารถเป็นได้

แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ

Jigsaw Office
Jigsaw ERP for Government
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero

Jigsaw Office

ระบบ E-Office สำหรับภาครัฐ ด้วยแนวคิดการออกแบบระบบให้เป็น Single Database เชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ผ่าน API
(Applicaiton Program Interface) เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และแก้ปัญหาที่ระบบต่างๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
พร้อมด้วยการออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของ Microservices และ DevSecOps เพื่อรองรับการพัฒนาต่อเนื่องและ
การขยายระบบในอนาคต (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

Jigsaw ERP for Government

ระบบ E-Office สำหรับภาครัฐ ด้วยแนวคิดการออกแบบระบบให้เป็น Single Database เชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ผ่าน API
(Applicaiton Program Interface) เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และแก้ปัญหาที่ระบบต่างๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
พร้อมด้วยการออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของ Microservices และ DevSecOps เพื่อรองรับการพัฒนาต่อเนื่องและ
การขยายระบบในอนาคต (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

โดยเราจะมีทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะคอยให้ คำแนะนำคำปรึกษา
และดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน

ถ้าใครคิดว่า มีไอเดียดี ๆ หากต้องการเพิ่มโอกาส
และเล็งเห็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน
สามารถ ติดต่อเราได้เลย

แผนการลงทุน ร่วมทุน กับ ธุรกิจด้านอื่น ๆ

ด้วยพื้นฐานด้านการเป็นนักพัฒนาระบบโปรแกรมต่าง ๆ และการบริหารจัดการด้านการตลาด การเป็นที่ปรึกษาของเรามากกว่า 25 ปี
เราเปิดกว้างเพื่อมองหา คู่ค้า ในธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่สนใจนำเทคโนโลยี และองค์ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของเรา

 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านการเกษตร
 • ด้านการขนส่ง
 • ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ด้านแฟชั่น
 • ด้านประกันชีวิต ประกันภัย
 • ด้านการท่องเที่ยว
 • ด้านธุรกิจยานยนต์
 • ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ด้านการแพทย์
 • ด้านตลาดกลาง (Market Place)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม