Banner

ERPorE-Office

for Government Solutions

ถ้าปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหน่วยงานของคุณ

 • ระบบไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Web Browser รุ่นใหม่ และหลากหลาย รวมถึงการทำงานบน Mobile/Tablet

 • Tech Tools ที่ใช้หยุดหรือเลิกการพัฒนา

  ด้วยการเปลี่ยนแปลงของ Tech Tools ใหม่ๆ ต่างๆ หลายระบบโปรแกรม หลายภาษาที่ไม่ได้ถูกพัฒนาต่อ และยังถูกทดแทนด้วย Tech Tools ที่ดีกว่า ใหม่กว่า และปลอดภัยกว่า

 • UX/UI ใช้งานยาก ไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้

  เพราะผู้ใช้ไม่ต้องการคิดเยอะ และส่วนใหญ่มีประสบการณ์จากการใช้สื่อ Social Media ต่างๆ และไม่ชอบการอ่านคู่มือ

 • ยากต่อการขยายหรือปรับเปลี่ยนระบบ

  ทั้งการขยายด้าน Hardware และการปรับเปลี่ยน Software ที่ไม่ยืดหยุ่น ทำให้ระบบโปรแกรมไม่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน และสร้างปัญหา

 • การปรับแต่ง Fied Form, Workflow ทำได้ยาก

  จะสร้าง Field ใส่ Form ก็ยาก จะปรับเปลี่ยน Flow การทำงานให้เข้ากับหน้างานที่ต้องใช้จริงก็ยาก หรือทำไม่ได้

 • ทำงานร่วมกับระบบอื่นไม่ได้

  ไม่มี API (Application Protocol Interface) เพราะเป็นการพัฒนาแบบเก่า ทำให้กลายเป็นระบบปิด เชื่อมต่อกับระบบอื่นไม่ได้

 • ข้อมูลซ้ำซ้อน และเกิดข้อมูลขยะที่ไม่ได้ใช้เยอะมาก

  เพราะไม่มีการวางแผน หรือจัดระบบ ระเบียบของโครงสร้างฐานข้อมูล ต่างระบบต่างก็มีฐานข้อมูลของตัวเอง และเชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกัน

 • ระบบรายงานไม่มีความยืดหยุ่นในการดึงข้อมูล

  ความยืดหยุ่นในการดึงระบบรายงานต่างๆ ทำได้อย่างจำกัด

Hero
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero

FULL SERVICES E-OFFICE AUTOMATION DEVELOPMENT

Focus on Value, Small Feature, No Manual, UX/UI Look like Social Networking, API

Hero
Hero
Hero
Hero

Jigsaw ERP for Government &
Microservices Architechture

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานและแลกเปลี่ยนพูดคุย ถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศภาครัฐมานาน ทำให้เราเข้าใจและมองเห็นปัญหาที่ถูกสะสม
มายาวนาน ทำให้เราเข้าใจและสามารถออกแบบระบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเก่าๆ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน

Image

แล้วทำไมถึง

ต้องปรับ ต้องเปลี่ยน

เพราะ

โลกของเทคโนโลยี ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

Hero
Hero
Hero

THE TREND OF DEVELOPMENT

โครงสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์

Image

เราให้ความสำคัญกับการออกแบบ

UX / UI

เพราะเราคำนึงถึงผู้ใช้ และความง่ายในการใช้งาน
พร้อมประสิทธิภาพ ของระบบโปรแกรมต่างๆ

ที่เราออกแบบ เพราะระบบโปรแกรมที่ดี ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม แต่ต้องตอบสนองและเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

Image
Hero
ตัวอย่างกระบวนการทำงานในการออกแบบ

Web Base Application

Hero
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero

ระบบโปรแกรมสำหรับใช้ใน

การติดตามประเมินความคืบหน้าโครงการ

ตัวอย่างงานด้าน

การวางโครงสร้าง การออกแบบระบบโปรแกรมต่างๆ

Use Case diagram & Data Flow diagram

Use Case diagram & Data Flow diagram

Use Case diagram & Data Flow diagram

Use Case diagram & Data Flow diagram

Arrow
Arrow
Hero
Hero
Hero
Hero

ตัวอย่างระบบรายงานในรูปแบบของกราฟข้อมูลต่างๆ

การวางโครงสร้าง Server

สำหรับพัฒนาในรูปแบบของ DevOps

วางโครงสร้างการ Deploy แบบ DevSecOps เป็นการ Deploy แบบอัตโนมัติโดยใช้ Jenkins และแยกโครงสร้างของ Server ระหว่าง Development, Staging, Production อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบการทำงานระหว่างกัน รวมถึงมีการแจ้งเตือนทีมงานรับทราบเมื่อมีการอัพเดทใหม่เพื่อตรวจสอบงานอีกชั้นหนึ่ง

Mobile Application Development

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Hero
Hero
Hero
Hero

ตัวอย่างหน้าจอระบบต่างๆ

EVENT CALENDAR

ภาพหน้าจอ ที่จะให้กดเลื่อน ซ้าย ขวา ไปเรื่อยๆ โดยจะมีภาพและเชื่อระบบ
พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานสัก 5-6 หัวข้อ

EVENT CALENDAR

ภาพหน้าจอ ที่จะให้กดเลื่อน ซ้าย ขวา ไปเรื่อยๆ โดยจะมีภาพและเชื่อระบบ
พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานสัก 5-6 หัวข้อ

EVENT CALENDAR

ภาพหน้าจอ ที่จะให้กดเลื่อน ซ้าย ขวา ไปเรื่อยๆ โดยจะมีภาพและเชื่อระบบ
พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานสัก 5-6 หัวข้อ

EVENT CALENDAR

ภาพหน้าจอ ที่จะให้กดเลื่อน ซ้าย ขวา ไปเรื่อยๆ โดยจะมีภาพและเชื่อระบบ
พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานสัก 5-6 หัวข้อ

EVENT CALENDAR

ภาพหน้าจอ ที่จะให้กดเลื่อน ซ้าย ขวา ไปเรื่อยๆ โดยจะมีภาพและเชื่อระบบ
พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานสัก 5-6 หัวข้อ

Arrow
Arrow

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม