Synerry
0 %

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และรูปแบบในการทำงานด้าน Web Applications Development
มามากกว่า 100 ระบบโปรแกรม มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

 • HTML
  HTML/CSS integration
 • HTML5
  HTML5 / CSS3
 • JavaScript
  JavaScript / jQuery / AJAX / XML
 • Interface
  Interface animation
 • API
  API Google Maps, Facebook,
  Twitter, YouTube, Vimeo
 • PHP MySQL
  PHP / MySQL
 • Database modeling
  Database modeling
 • Customized back office
  Customized back office
 • Web services
  Web services

ด้วยรูปแบบการทำงานที่เราออกแบบและสร้างขึ้นมาใช้ เพื่อใช้ในการทำงานด้าน Web Applications ระหว่างทีมทำงานกับลูกค้า ทำให้เรามั่นใจได้ว่า จะสามารถส่งมอบระบบที่ตรงกับความต้องการ
และใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

ตัวอย่างผลงานเกี่ยวกับงานด้าน Web Application Development ต่างๆ ของบริษัทบางส่วน

 • 01
  ระบบบริหารและจัดการฐานข้อมูลลูกค้าแบบ Full Customize
 • 02
  ระบบฐานข้อมูลสำหรับการประชุมวิชาการ
 • 03
  ระบบบริหารงานขาย ใบเสนอราคาและประเมินพนักงานขาย
 • 04
  Stock Alert to Mobile
 • 05
  ระบบริหารและจัดการพัฒนาทักษะพนักงาน
 • 06
  Community of Practice หรือ COPs
 • 07
  ระบบรับเรื่องร้องเรียน
 • 08
  ระบบ E-Learning Management System
q1
นี่คือกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาของเรา
Planning & Analysis
q2
 • รับฟังและพูดคุยสอบถามกับ User ที่จะต้องใช้งานระบบโปรแกรมโดยตรง กรณีที่มีระบบเดิมอยู่แล้ว ก็จะดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ จากลูกค้า หรือ หน่วยงาน ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เดิม เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ การออกแบบ ปัญหา UX (User Experience), UI (User Interface), ระบบหลังบ้าน, ปัญหาการใช้งานกับโทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต , ปัญหากับ web browser, ปัญหาการสืบค้นข้อมูล, ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
 • หาตัวอย่าง Benchmark เทียบเคียง เพื่อยกตัวอย่างในการพูดคุยกับ Users ให้เข้าใจและเห็นภาพระบบโปรแกรมที่จะพัฒนาออกมา
 • ดำเนินการจัดทำสรุป Users Requirement ทั้งหมดออกมาเป็นเอกสาร
 • ประชุม นำเสนอ ให้ฝ่าย ไอที หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ รับทราบถึงข้อมูล และปัญหาต่างๆ
 • เริ่มดำเนินการออกแบบ Wire Frame ทุกส่วน ทุกหน้าจอของระบบ ทีละขั้นตอน จากหน้าแรกของระบบจนถึงหน้ารายงาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน รับทราบและเกิดประสบการณ์ความเข้าใจกับ UX (Users Experience) ของระบบโปรแกรมที่จะสร้างขึ้นใหม่
 • จัดทำ ER Diagram ,Work Flow และวางโครงสร้าง Data Dictionary ของระบบโปรแกรมต่างๆ
 • ดำเนินการออกแบบ UI (User Interface) เพื่อออกแบบให้โปรแกรมมีความสวยงาม น่าใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
 • ดำเนินการปรับแต่ง UI (User Interface) ที่ออกแบบไว้ให้อยู่ในรูปแบบ HTML + Script ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพหน้าจอทุกส่วน และขั้นตอนการใช้งานต่างๆ แบบทุกขั้นตอน ทุกหน้าจอ เพื่อทดสอบ UX (Users Experience) ที่ออกแบบไว้
 • ทำการ Coding ระบบโปรแกรมต่างๆ ทุกส่วนตามโครงสร้าง UX (Users Experience) , UI (User Interface) ที่ได้ออกแบบไว้
 • กรณีลูกค้ามีฐานข้อมูลเดิม จะดำเนินการ Import และจัดข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อย
 • ทีมงานด้าน QC (Quality Control) , Step Test, Function Acceptant , User Acceptant , Web Browser Compatible, Mobile & Tablet Compatible (Responsive)
 • เข้าทำการทดสอบ Bug และ Error ของระบบโปรแกรมต่างๆ พร้อมส่งรายงานให้กับนักพัฒนา ทำการปรับแต่งแก้ไข
 • นำเสนอให้กับลูกค้า และผู้ใช้งานจริง ได้ลอง ทดสอบใช้งานระบบโปรแกรม ตามที่ออกแบบไว้ พร้อมรับทราบปัญหา คำแนะนำต่างๆ จากผู้ใช้งานจริง เพื่อนำกลับมาปรับแต่งแก้ไข
 • หลังการปรับแต่งแก้ไขเสร็จแล้ว จะทำการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย ทดสอบการทำงานกับ Web Browser ที่หลากหลาย และทดสอบความเร็ว และประสิทธิภาพต่างๆ ในการทำงาน
 • ติดตั้งเว็บไซต์ พร้อมส่งมอบ
 • ดำเนินการฝึกอบรม ให้กับลูกค้า
 • รับประกันระบบ และผลงาน 1 ปี
ตัวอย่างผลงานบางส่วน
 
desktop
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
ajinomoto.co.th view case study
 
desktop
เว็บบ้านมือสอง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
www.ghbhomecenter.com view case study
Scroll