Synerry
0 %

Social Private Network for
Modern Business & Modern Leader

ระบบโปรแกรมอินทราเน็ตแนวคิดใหม่ สำหรับองค์กรยุคใหม่ ผู้นำยุคใหม่
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับองค์กร ที่มีปัญหาต่างๆ เหล่านี้
องค์กรคุณมีปัญหาต่างๆ เหล่านี้หรือไม่
 • ไม่มีระบบโปรแกรมส่วนกลางให้พนักงานในองค์กรติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน
 • ไม่มีระบบโปรแกรมสำหรับให้พนักงานทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบ ระเบียบ
 • ต้นทุนของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่อปีที่สูงและซ้ำซ้อน
 • ไม่มีวิธีการสกัดหรือจัดเก็บความรู้จากบุคคลกรที่มี ความสามารถสูงๆ
 • ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดพลาดเรื่องเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
 • ไม่มีระบบศูนย์กลางข้อมูลต่างๆ ขององค์กร ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ กระจัดกระจายและสูญหายตามกาลเวลา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน การประสานงาน กระจัดกระจายอยู่ ตามพนักงานแต่ละคน ไม่สามารถสืบค้นหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ได้สะดวก
กระแสของโลกในยุคอินเตอร์เน็ต
 • กระแสของโลกเครือข่ายสังคมบนโลกอินเตอร์เน็ตหรือ Social Networking
 • การติดต่อประสานงานของคนในองค์กรทำงานผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
 • โลกของการติดต่อสื่อสารที่ผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่มากขึ้น เช่น iPad, iPhone, BB
 • หลายๆ องค์กรกำลังก้าวและนำองค์กรเข้าสู่โลกของ Cloud Computing
 • การทำงานของคนยุคใหม่สามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ
com
ระบบโปรแกรมอินทราเน็ตแนวคิดใหม่ สำหรับองค์กรยุคใหม่
ผู้นำยุคใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับองค์กร ที่มีปัญหาต่างๆ เหล่านี้
cup glasses
WORKING TOGETHER

งานเดียวกัน ทำด้วยกัน ทำผ่าน Work Space เดียวกัน กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละโครงการ หรือแต่ละงานได้ตามต้องการสร้าง Work Space ได้ไม่จำกัด ดังนั้นข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับงาน ทั้งการสอบถาม พูดคุย

มีระบบแจ้งเตือน, ระบบติดตามงาน, รายงานหัวหน้าหรือคนที่เกี่ยวข้อง, เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงาน, รายงานการประชุม, ไฟล์ข้อมูล, ลิ้งค์เว็บ, วีดีโอ, รูปภาพต่างๆ จะถูกจัดเก็บในที่เดียวกัน, เรียงตามลำดับการพูดคุย หรือใช้งาน และรองรับการค้นหาย้อนหลังได้ตามต้องการ

page3 page2 page1
SHARING TOGETHER

ระบบบริหารและจัดการไฟล์ข้อมูลส่วนกลางขององค์กร รองรับการสร้าง Folder ที่จะใช้ในการจัดเก็บ รวมถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆ การแชร์ไฟล์ ทั้งไฟล์ รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอต่างๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย รวมถึงการสืบค้นจากคำ หรือวลี รวมถึงการใช้ Tag ต่างๆ

page1 page2
earphone pen
CONNECTING TOGETHER

เราออกแบบระบบโปรแกรม โดยอาศัยประสบการณ์ในการใช้งานสื่อ Social Network เพื่อสร้างระบบโปรแกรมที่ผู้ใช้งาน
ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านคู่มือก็สามารถเข้าใช้ระบบโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง รองรับการพูดคุยระหว่างพนักงานด้วยกันแบบ 1:1 หรือแบบกลุ่ม
ได้โดยไม่จำกัด รวมถึงการแนบไฟล์เอกสาร ข้อมูล รูปภาพ ลิ้งค์ ระหว่างการสนทนาได้ นอกจากนี้ระบบยังเชื่อมกับ Contact หรือ Address Book
ส่วนกลางของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

page1 page2
LEARNING TOGETHER

ระบบสามารถสร้างกิจกรรม แจ้งนัด และรับสมัครผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในหรือภายนอกองค์กร ตามนโยบายของบริษัท
ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของคนในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกัน

page1

Jigsaw Intranet ถูกพัฒนามาแล้วกว่า 10 ปี ทำให้เรามีประสบการณ์ ในการออกแบบระบบโปรแกรม และความต้องการของผู้ใช้ และในยุคที่ ทุกอย่างต้องทำงานผ่าน Mobile / Tablet ได้ ทำให้เราต้อง ทำการปรับระบบโปรแกรมใหม่ทั้งหมด ตามข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมา

Scroll