Synerry
0 %

ต้นทุนการหาลูกค้าใหม่สูงกว่า
การรักษาลูกค้าเก่าหลายเท่า

Jigsaw CRM ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของระบบ CRM หรือ Customer Relationship Management
ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่ไว้ใช้สำหรับบริหารและจัดการและวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
แต่จากปัญหาที่ระบบ CRM แบบเดิมๆ นั้นจะมีคุณสมบัติของระบบโปรแกรมที่หลากหลาย
มากเกินความจำเป็น ทำให้การใช้งานระบบโปรแกรมนั้นยุ่งยาก
ซับซ้อนและตามมาด้วยราคาที่แพงแสนแพง
จากปัญหาดังกล่าว เราจึงทำการออกแบบระบบโปรแกรม Jigsaw CRM
ให้เป็นระบบที่ตอบโจทย์งานด้าน การตลาดและงานขาย แต่เราเน้นออกแบบระบบโปรแกรมให้เล็กลง
และมีคุณสมบัติที่จำเป็นจะต้องใช้จริงๆ เท่านั้น และเราได้ทำการออกแบบให้แต่ละ Module
สามารถทำงานจบได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน และ Jigsaw CRM สามารถทำงานร่วมกัน Jigsaw Sales
Force ได้ และนี่คือคือตัวอย่างบางส่วนของระบบ Jigsaw CRM
**** Jigsaw CRM ยังเป็นระบบโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป จะต้องมีการ Modify หรือ Customize เพื่อให้เข้ากับแต่ละบริษัทฯ แต่ละองค์กรอยู่
ดังนั้นจะมีค่าในการ Customize เริ่มต้นอยู่ที่ 850,000 บาท
img
หน้า Wall
 • User interface ของระบบโปรแกรมที่คล้ายคลึงกับ Social Networking ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใจในการใช้งานระบบโปรแกรมได้อย่างง่าย
 • หน้าจะ Wall ที่จะรวบรวม และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าทุกรายในการดูแลของ พนักงานขายแต่ละคน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม ตรวจสอบ และอัพเดท รายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายที่ดูแลอยู่
 • ระบบการจัดกลุ่มของเพื่อนร่วมงานภายในสำนักงาน เพื่อคัดกรองข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายคนนั้น ๆ เท่านั้น
 • เรียกดูตารางการประชุม ตารางนัดหมายต่าง ๆ ได้ รวมถึงการมอบหมาย งานให้กับคนที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตาม ตรวจสอบงานที่มอบหมายได้อย่าง ง่ายในรูปแบบของ Grant Chart ที่ง่ายต่อการติดตาม และ update
img
เมนู Lead
 • Lead คือลูกค้าที่เรามุ่งหวัง หรือคาดหวังว่าจะมีโอกาสในการติดต่อ เพื่อซื้อ หรือขายในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายการตลาด ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และแบ่งแยกลูกค้าตามประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ตามช่วงเวลา ทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่าง ๆ
 • คัดแยกลูกค้า ตามแหล่งที่มาของลูกค้า ตามประเภทธุรกิจ หรือประเภท อุตสาหกรรม พื้นที่ รวมถึงเลือกดูได้ตามช่วงเวลา หรือตามพนักงานขาย หรือตามทีมขาย ในหน้าจอเดียว
 • สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้บ่อย ๆ ด้วยการเลือกกราฟที่จำเป็น หรือใช้บ่อย ๆ มาวางด้านข้างในหน้าจอเดียวกัน
 • เลือกดูรายละเอียดลูกค้าแต่ละรายได้ตามต้องการ ด้วยหน้าจอที่คล้ายกับ ระบบ Social Network ด้วย Concept ที่ว่า One stop shopping ด้วยการ เลือกดูข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้ารายนี้ได้ทุกอย่างจากหน้าจอเพียง หน้าจอเดียว
img
เมนู Account
 • Account คือลูกค้าที่เราได้ทำการคัดแยก มาจาก Lead เพื่อที่จะเลือกและ ดำเนินการตามขั้นตอนของ Sales Process แต่ละขั้นตอน ซึ่งเราจะสามารถ สร้างและกำหนดขั้นตอนของ Sales Operation ต่าง ๆ เพื่อกำหนดขั้นตอน และทิศทางต่างๆ ให้กับพนักงานขาย
 • เลือกดูรายการ เพื่อใช้ในการ update หรือวิเคราะห์ขัอมูลต่างๆ ของลูกค้าที่ จะทำการติดต่อ เลือกดูลูกค้าตามพนักงานขาย ตามทีมขาย ตามประเภท ธุรกิจ หรือประเภทอุตสาหกรรม
 • เลือกดูข้อมูลจำนวนครั้งของการออกใบเสนอราคา ยอดรวมใบเสนอราคา ที่ออก ดูยอดการสั่งซื้อจริง และยอดขายเฉลี่ย
 • สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้บ่อย ๆ ด้วยการเลือกกราฟที่จำเป็น หรือใช้บ่อย ๆ มาวางด้านข้างในหน้าจอเดียวกัน
 • เลือกดูรายละเอียดลูกค้าแต่ละรายได้ตามต้องการ ด้วยหน้าจอที่คล้ายกับ ระบบ Social Network ด้วย Concept ที่ว่า One stop shopping ด้วยการ เลือกดูข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้ารายนี้ได้ทุกอย่างจากหน้าจอเพียงหน้า จอเดียว
img
เมนู Contact
 • อีกหน้าจอสำหรับเลือกดูรายชื่อคนที่เราติดต่อ พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการวิเคราะห์ หรือตรวจสอบข้อมูล อาทิเช่น เพศ อายุ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ตำแหน่ง
 • เชื่อมโยงกับระบบ Lead และ Contact พร้อมเลือกดูข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างง่าย
img
เมนู Campaign
 • รองรับการสร้าง Campaign หรือ Promotion สินค้าทั้งจากรายการสินค้าใน Products Catalogue หรือจะเพิ่มรายการสินค้า หรือ Campaign ใหม่ก็ได้ตามต้องการ
 • เชื่อมต่อกับ การเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามต้องการจากเมนู Lead, Account หรือ Contact พร้อมระบุเงื่อนไขต่าง ๆ จากแต่ละระบบตามต้องการ ทำให้คุณสามารถเลือกหรือสร้าง Campaign ต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า แต่กลุ่มแต่ละประเภทได้ตามต้องการ
 • เชื่อมต่อกับระบบการส่งข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทางระบบ E-Newsletter ที่ออกแบบมาให้รองรับการส่งอีเมล์หาลูกค้าได้หลายราย โดยไม่ต้องกังวลกับระบบ Spam mail ต่าง ๆ
 • เชื่อมต่อกับระบบ การออกใบเสนอราคา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ พนักงานขายในการออกใบเสนอราคา ตาม Campaign หรือ Promotion ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างง่าย ๆ
img
เมนู File Sharer
 • รองรับการค้นหาไฟล์ข้อมูล ตามสิทธิการเข้าถึงของข้อมูลแต่ละส่วนจาก ระบบที่กำหนดไว้
 • รองรับการค้นหาไฟล์ข้อมูล ตามประเภทของไฟล์ ตามประเภทของแหล่ง ข้อมูล ตามช่วงเวลา หรือตามขนาดไฟล์
 • เชื่อมต่อกับระบบ Google App ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์เอกสาร จำพวก Word, Excel, Power point ต่าง ๆ ผ่าน web browser ทั่วไปได้
Scroll
 • 1881 ซอยรามคำแหง 17 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542030547
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-318-4939,
  +668-6340-6895
 • info@jigsawoffice.com ,
  sales@jigsawoffice.com