Synerry
0 %
career
ประกาศรับสมัครงาน

ทั้งแบบ Full Time / Freelance / Partners
รวมถึงรับงานเป็นโครงการ หรือแต่ละส่วนของโครงการ

ต้องการหา Freelance / Outsource หรือ Partners เพื่อทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • 1
  ต้องการเขียนระบบ VDO Conference แบบ One-to-One หรือ One-to-Many
  • รองรับการ Conference แบบ One-to-One หรือถ้าได้ One-to-Many โดยประสิทธิภาพต้องไม่แย่
  • ต้องการ Programmer เขียนระบบ Live Chat ทั้งแบบ 1 : 1 และ 1 : หลายคน
 • 2
  ต้องการทีม Mobile Developer เพื่อพัฒนาระบบ Mobile Application
  (งบประมาณเบื้องต้น xxx,xxx บาท ขึ้นอยู่กับ Function / Emotion / Value ต่างๆ ที่จะนำเสนอเข้ามา)
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI ของ Mobile Application ทั้ง iPhone/ iPad/ Andriod ในระดับงานแบบ Premium หรือระบบงานแบบ Global
 • 3
  ต้องการทีมงานดูแลงานด้าน “Digital Marketing” ทั้งในส่วนของ Content Strategy / SEO / Social Advertising
 • 4
  ต้องการทีมงาน Digital Productions ต่างๆ เช่นการสร้าง Viral VDO, Viral Content งบประมาณส่วนใหญ่ x ล้านขึ้นไป
 • 5
  ต้องการทีม Mobile Developer เพื่อพัฒนาระบบ Mobile Application
  • รับงานเป็นทีม หรือ เดี่ยว ได้ตามต้องการ
  • ต้องมีประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบโปรแกรมดึงข้อมูล API จาก Social Networking ต่างๆ มาแสดงผลในรูปแบบของ Report เช่น Facebook, Twitter, IG, Youtube, Linkedin หรืออื่นๆ
  • บริษัทฯ มีรูปแบบการแบ่ง %Commission จากการขายสินค้าให้ทุกครั้งที่ปิดการขายได้
  • ทุกระบบโปรแกรมต้องทำงานผ่าน Web Browser ได้ มีระบบการรักษาความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่สูง รองรับการใช้งานผ่านมือถือแบบ Responsive
ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับ Freelance
 • กรณีดิวงานกันแล้ว มีผลงาน มีความสามารถและความรับผิดชอบสูง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ จะได้รับข้อเสนอการจ่ายเงินเดือนสำรองให้ทุกเดือนกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีงานส่งให้ โดยจะนำไปหักจากโครงการที่จะว่าจ้างในอนาคต
 • โอกาสในการรับส่วนแบ่งกำไร หรือหุ้นส่วนในส่วนของ Products ที่พัฒนาร่วมกัน ตามรูปแบบที่จะตกลงร่วมกัน
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • 1
  WEB Programmer
  Qualifications
  • มีประสบการณ์ในการเขียนระบบโปรแกรมด้วย PHP มาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • มีตัวอย่างผลงานอ้างอิง ประกอบการพิจารณา
  • ชาย หญิง ปริญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2
  WEB Designer
  Qualifications
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดทำ WEB Design มาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • มีตัวอย่างผลงานอ้างอิง ประกอบการพิจารณา
  • ชาย หญิง ปริญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3
  Account Executive (AE)
  • ชายหรือหญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการนำเสนอโครงการ การขายโครงการ
  • สามารถ present งานหรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้า (ประชุมหรือนำเสนองานส่วนใหญ่จะมีคนเข้าฟังตั้งแต่ 1-100 คน)
  • มีรถยนต์ เพื่อใช้เป็นภาหนะในการเดินทางและทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณทลใกล้เคียง
  • มีสวัสดิการ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าทางด่วน คอมมิชั่น และ Incentive รวมถึง Bonus จากผลประกอบการ
  • มีวุฒิภาวะ ทัศนคติ และแนวคิดในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ หลากหลายรูปแบบร่วมกับทีมขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอเพิ่มเติม
 • ทุกตำแหน่ง สามารถศึกษาหาความรู้ ถึงรูปแบบการสร้างธุรกิจส่วนตัว โดย MD จะเป็นคนสอน แนะนำ ให้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำงานร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด และกลยุทธ์ รวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินต่างๆ จากประสบการณ์จริง
 • กรณีผ่าน Probation และผ่านเกณฑ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ต่างๆ แล้ว สามารถเลือกทำงานในลักษณะแบบ Full Time / Freelance / Partner ได้ตามต้องการ โดยจะเข้ามาทำงานที่บริษัท หรือไม่เข้าบริษัทก็ได้ เพียงแต่ต้องทำงาน ประสานงานต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ หรือาจจะมีการนัดคุยหรืออัพเดทงานเป็นครั้งๆ ไป
 • โอกาสในการรับส่วนแบ่งกำไร หรือหุ้นส่วนในส่วนของ Products ที่พัฒนาร่วมกัน
ทุกตำแหน่ง สามารถติดต่อสอบถาม พูดคุยได้โดยตรงกับ Managing Director ได้โดยตรงที่
email : rattanasak.s@jigsawoffice.com หรือ Facebook : https://www.facebook.com/rattanasak.blog/
Scroll